Tag Archives: daniel naborowski krótkość żywota

Daniel naborowski krótkość żywota

Niektórzy nauczyciele zakładają, że dzieci z jakimkolwiek wcześniejszym doświadczeniem szkolnym powinny już wiedzieć, czego się od nich oczekuje i jak się powinny zachowywać. Założenie takie mogłoby być prawdziwe, gdyby wszyscy

error: Content is protected !!