Program 500 plus

Program rządowy 500 zł na dziecko został uruchomiony 01 kwietnia 2016 roku. Skierowany on jest przede wszystkim do rodzin i osób samotnych wychowujących więcej niż jedno dziecko. Rodzice jedynaków mogą się starać o 500 zł na jedynaka, jeżeli dochód na jednego członka nie przekracza 1.200 zł na osobę w rodzinie, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, w pozostałych przypadkach dochód nie może przekraczać 800 zł.

Bez względu na wysokość dochodu, rodzice otrzymują 500 zł na drugie i każde następne dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Jeżeli rodzice mieszkają oddzielnie, pieniądze otrzymuje ten rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Program 500+ nie obniża wysokości alimentów. Pieniądze te powinny być wydatkowane na potrzeby dziecka i nie mogą być zajęte przez komornika.

Zgodnie z założeniem program powinien poprawić dzietność w Polsce. Patrząc na dane statystyczne można stwierdzić, że ilość urodzeń wzrasta, Co raz więcej rodzin decyduje się na kolejne dziecko. Program pozytywnie wpływa na gospodarkę narodową.

error: Content is protected !!