Yola czaderska hayek

Do jednej z najważniejszych nauk, jakie dzieci pobierają w procesie dorastania, należy lekcja dobrych nawyków pracy – nauka bycia odpowiedzialnym za rozpoczęcie zadania, trwanie przy nim, nawet gdy jest trudne, oraz ukończenie go na czas. Dzieci, które opanują tę umiejętność, stają się uczniami oraz ludźmi odnoszącymi sukcesy. Natomiast te, które nie zdołają wyrobić w sobie dobrych nawyków pracy, stają w obliczu zwiększonego ryzyka porażki, zwłaszcza na poziomie szkoły średniej, kiedy to niezależna praca poza klasą składa się często na 25% lub więcej oceny ucznia. Dla wielu uczniów wyrobienie (lub nie) dobrych nawyków pracy może nawet skutkować zdaniem (lub nie) do następnej klasy. W jaki sposób dzieci mogą wyrobić w sobie dobre nawyki pracy? Otóż w ten sam, w jaki nabywają innych umiejętności – w procesie nauczania i uczenia się. Potrzebują wskazówek, praktyki, korekty ze strony nauczyciela oraz możliwości doświadczenia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencji swoich wysiłków. Proces ten rozpoczyna się w domu i jest wzmacniany w klasie. Nauczanie nawyków pracy jest wspólnym zadaniem rodziców i nauczycieli. Nauczyciele mogą pomóc uczniom w wyrabianiu ich dobrych nawyków pracy, jasno precyzując swoje oczekiwania, pomagając podopiecznym w opracowaniu planu ich nauki, dostrzegając i nagradzając stosowanie się do zasad oraz czyniąc uczniów odpowiedzialnymi, gdy robią mniej, niż powinni. Poniżej przedstawiam sugestie, które mogą być pomocne.

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!