CZŁONEK ZESPOŁU

Na­uczyciel jest częściej członkiem zespołu niż kierownikiem. Uczniowie zwracają się do niego o pomoc, gdy zachodzi potrzeba. W rzeczywistości nauczyciel staje się również uczniem, gdy np. uczniowie opracowują nowe procedury pracy, udzielają nauczycielowi wyjaśnień. Uczniowie uczestniczą w procesie uczenia się w większym stopniu niż w tradycyjnej klasie szkolnej. Nie tylko poszukują informacji, ale piszą nawet wiersze i opowiadania w celu włączenia ich do programów. Niezależnie od dużego potencjału technologii informatycznej, sama te­chnologia nie zmieni tradycyjnej klasy szkolnej. „[…] same nowe narzędzia nie wywołają zmiany w oświacie. Nie mająone siły sprawczej. Tkwi ona w społeczeństwie, które może stworzyć wspólną wizję zmian w klasie szkolnej” (por. Riel, 1990, s. 35).

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!