KAŻDA JEDNOSTKA

Każda więc jednostka musi być odpowiedzialna za tworzenie własnej, dobrze uformowanej wiedzy opierającej się na najno­wszych informacjach. Realizacja tego zadania może być możliwa tylko wtedy, gdy nastąpi za­sadnicza zmiana i to w skali masowej, a mianowicie odejście od nauczania na rzecz rozwoju procesów uczenia się. Wykorzystanie nowej technolo­gii, a zwłaszcza Internetu, umożliwi osiągnięcie tego celu. Zakres, do którego jednostka może określić swoją rolę w ustaleniu własnej drogi oświatowej, jest zależny w poważnym stopniu od wykorzystania nowo­czesnej technologii. Komputer i technologia internetowa, jako istotne narzędzia desintermediacji w oświacie, mogą przyczynić się do usunięcia w przyszłości głównej bariery między uczniem a informacją i wiedzą, a jest nim nauczyciel.

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!