ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI

Uczeń mający łatwy dostęp do informacji zgroma­dzonych w bazach informatycznych nie musi czekać na interpretację przez nauczyciela informacji, którą ma przed sobą na monitorze komputera. Uczniowie, każdy indywidualnie, będą decydowali o tym, czego się uczyć, kiedy i jak. W ten sposób staną się równocześnie i uczniami, i nauczycielami. Zupełna zmiana relacji występujących we współczesnej szkole (na­uczyciel – uczeń) głównie postulowanych przez entuzjastów nowoczes­nych technologii i społeczeństwa informacyjnego stawia uczenie się i tra­dycyjną oświatę na kursie kolizyjnym (por. Perleman, 1992). Trzeba przecież pamiętać, że istotą oświaty zawsze było przekazywanie wiedzy. To była praca na rzecz innych. Tworzy się sugestywne prognozy, że we współczesnej cywilizacji te podstawowe założenia dotyczące istnienia oświaty mogą się zmienić.

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!