NIEUZASADNIONY POGLĄD

Nieuzasadniony jest pogląd, że uczenie powinno odbywać się w samotności. Z badań wynika, że uczniowie nie tylko opanowują lepiej przedmiot nauczania, gdy pracują w zespole, ale lepiej rozwijają w sobie umiejętności społeczne. Lepsze też mają samopoczucie (por. Internet, 36). Z badań wynika (tamże), że praktyka pedagogiczna powinna się bardziej koncentrować na głębszym zrozumieniu badanych zjawisk. Przyczyna, że szkoła nie przygotowuje do życia, nie wynika z braku nauczania umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej (obok wiedzy ogólnej), ale z tego, że uczenie odbywa się poza kontekstem, w którym jest stosowane.

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!