POTRZEBA WIZJI

Potrzeba jest więc wizji umożliwiającej przeprowadzenie zasadniczych zmian w konstrukcji programu nauczania w nawiązaniu do potencjału współczesnych technologii informatycznych (por. Sutherland, 2000, ss. 19-20). W przygotowaniu scenariusza zmian w oświacie można by się oprzeć na teoretycznym dorobku konstruktywizmu. Przegląd założeń konstru- ktywistów ujawnia ich użyteczność w zmianach procesów nauczania uczenia się. Konstruktywiści są zdania, że dzieci i młodzież aktywnie konstruują własną wiedzę. Zamiast prostego powtarzania, zapamiętywa­nia i przyswajania informacji wyrażanych przez nauczyciela, uczniowie mogą tworzyć własne idee na temat otaczającej ich rzeczywistości; asy- milować nowe informacje, modyfikując rozumienie zdarzeń i zjawisk w świetle nowych danych.

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!