PRZEDSTAWIONY POTENCJAŁ

Z jednej strony technologia przed­stawia potencjał transformacji istoty nauczania i uczenia się, a z drugiej – nasycenie społeczeństwa urządzeniami technologii informatycznej do­prowadza do zmian oczekiwań społeczeństwa wobec systemu oświaty. Media oraz oświata mają do odegrania wspólną rolę. Zajmują się upo­wszechnieniem wiedzy w czasie i przestrzeni. W greckiej tradycji ustnej wiedza była przedmiotem dyskusji na otwartych spotkaniach, a nowe prawdy często były odkrywane przez dialog. Gdy jednak środki komuni­kacji zostały bardziej zmechanizowane (dzięki skomplikowanemu systemowi pisania, a później prasy drukarskiej), czynniki kontrolujące środek komunikacji objęły również monopolem wiedzę (por. Innis, 1951).

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!