UTRZYMUJĄCA SIĘ TENDENCJ

  • Ciągle utrzymuje się tendencja traktowania technologii informatycznej jako dodatku do nauki w klasie szkolnej. Czy może to mieć wpływ na zmiany w programach nauczania? By w pełni włączyć technologię do klasy szkolnej, niezbędnych jest kilka zmian. Nauczyciele muszą mieć więcej możliwości i czasu, by poznać technologię i przekonać się do niej. Zaan­gażowanie przejawiające się m.in. w innowacyjnym działaniu w szkole może mieć istotny wpływ na wprowadzanie zmian w oświacie. Takie postawy nauczycieli, jeśli się ujawniają, trzeba wspierać. Brak nowych sposobów oceny skuteczności szkoły. Gdy zakłada się, że uczniowie powinni tworzyć własną wiedzę, to trzeba stworzyć nowe techniki pomiaru. Wiele było propozycji w tym zakresie w ostatnim dzie­sięcioleciu (por. Collins i in., 1991).
Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!