W NOWYM MODELU

W nowym modelu szkoły nauka odbywa się w grupach rówieśniczych, które przygotowują projekty zespołowe na temat programowania kom­puterowego, wykorzystując do tego np. system HyperCard. Jeśli grupa uczniów przygotowuje cały program w celu przedstawienia go na zakoń­czenie nauki, to wymagania są znacznie wyższe. Zadania są bardziej otwarte. Ich realizacja zmusza do większej samodzielności, oryginalności ze strony uczniów. Mogą stosować różne procedury, gdy współdziałająze sobą, a nie tylko uczyć się ich na pamięć w warunkach izolacji. Celem pracy jest przygotowanie pełnego projektu, co jest bardziej skomplikowa­ne. W procesie uczenia się mogą występować różne problemy i trudności, które trzeba będzie rozwiązać, zanim powstanie gotowy produkt.

Witam, mam na imię Ambrozja i bardzo się cieszę, że trafiłeś na mojego bloga. Poruszane tutaj tematy na pewno Cię zainteresują, więc już teraz serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!